Priser/Bokning

Fyll i formuläret så fullständigt Ni kan. Lämna gärna detaljerad beskrivning om önskemål under "övriga upplysningar" för att vi skall kunna ge Er ett så exakt pris så möjligt.
Fält med * är obligatoriska att fylla i.

 

Uppgifter om resan

Avresadatum:
*
Tid:

*

Från (plats):
*
Resmål (plats):
*
Hemresedatum:
*
Tid:

*

Antal passagerare:
*
 
Vill disponera bussen under hela restiden
Ja
Nej
Övriga upplysningar
 
 

Uppgifter om beställaren

Namn/Företag:
Kontaktperson:
*
Adress:
Postadress:
Telefon:
*
Telefax:
E-post:
   
Svar önskas per
tel
fax epost