Åseda Trafiks Miljöpolicy

VI SKA ARBETA FÖR ATT BELASTNINGEN PÅ MILJÖN SÅVÄL YTTRE SOM INRE FÖR VÅRVERKSAMHET BLIR SÅ LITEN SOM MÖJLIGT MED HÄNSYN TILL DEN MILJÖANPASSNING SOM ÄR FÖRENLIG MED DE LOKALA FÖRHÅLLANDEN VI LEVER UNDER T. EX FORDONSUTVECKLING, VÄGLAG, KUNDKRETS SERVICE- OCH TANKMÖJLIGHETER.

Detta ska vi nå på följande sätt:

Genom att underhålla ett aktivt verksamhetssystem vill vi säkerställa att vårt arbete för ständig förbättring in vår verksamhet ska leda till:

  • begränsade luftföroreningar och buller från våra fordon
  • hushållning med energi och material i vår anläggning samt
  • en trygg och trivsam arbetsmiljö

Följa gällande miljölagstiftning

Informera alla berörda om vårt miljöarbete

Informera vår personal om miljöfrågorna