Priser/Bokning

Fyll i formuläret så fullständigt Ni kan. Lämna gärna detaljerad beskrivning om önskemål under "övriga upplysningar" för att vi skall kunna ge Er ett så exakt pris så möjligt.
Fält med * är obligatoriska att fylla i.

 

Uppgifter om resan

Avresadatum:
Tid:

Från (plats):
Till (plats):
Hemresedatum:
Tid:

Antal passagerare:
 
Vill disponera bussen under hela restiden
 
Ja
Nej
 
Övriga upplysningar
 
 
Uppgifter om beställaren
Namn/Företag:
Kontaktperson:
*
Adress:
Postadress:
Telefon:
*
Telefax:
E-post:
   
Svar önskas per
tel
fax epost